Miestny zbor Cirkvi adventistov siedmeho dňa je kresťanské spoločenstvo pôsobiace v našom meste.

_______________________________________________________________________________________________

Adresa zboru: SNP 2,  963 01 Krupina

Bohoslužby prebiehajú pravidelne každú sobotu:

9:00 – 10:30    – biblické štúdium – sobotná škola

11:00 – 12:00   – kázanie z Božieho slova

 

________________________________________________________________________________________________

Kazateľ: Jozef Kučera

e-mail: jkucera@casd.sk

mobil: +421 905 741 426

_______________________________________________________________________________________________

KDE NÁS NÁJDETE V KRUPINE?

GPS súradnice: 48.3559954; 19.0661187